Nakikiisa ang Kawanihan ng Pangisdaan at Yamang-Tubig sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng “𝐁𝐮𝐰𝐚𝐧 𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐤𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚” ngayong Agosto 2023, na may temang “𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐭 𝐦𝐠𝐚 𝐊𝐚𝐭𝐮𝐭𝐮𝐛𝐨𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐤𝐚: 𝐖𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐲𝐚𝐩𝐚𝐚𝐧, 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐚𝐭 𝐈𝐧𝐠𝐤𝐥𝐮𝐬𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐠𝐩𝐚𝐩𝐚𝐭𝐮𝐩𝐚𝐝 𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐭𝐚𝐫𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐧𝐥𝐢𝐩𝐮𝐧𝐚𝐧”.

Ang pagdiriwang ay alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041 s. 1997, na naglalayong parangalan ang Wikang Filipino at ang ating kultura bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at kilalanin ang kahalagahan ng isang katutubong wika bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, pagkakaisa, at pambansang kaunlaran.

Pahalagahan at panatilihing buhay ang pagmamahal at pagkilala sa ating wika.

Mabuhay ang Wikang Filipino!