Kagaya ng ating mga mangingisdang Pilipino na isa sa mga sektor na itinuturing nating makabagong mga bayani, ang kanilang sipag at determinasyon sa harap ng mga unos kabilang na ang kasalukuyang pandemya ay hindi matatawaran. Patuloy ang pagtindig ng sektor ng pangisdaan bilang katuwang ng pamahalaan sa pag-tiyak ng seguridad ng pagkain sa bansa.

Isang pagpupugay sa mga Bayani ng Kasaysayan!

Mabuhay ang mga makabagong bayani!

Mabuhay ang sektor ng pangisdaan!